Vzdelávací program

Ekofond SPP pre budúcnosť

tak ako príroda, ani my
neSPPíme, sadíme
Súťaž Greenfluenceri a energia
pre všetky kreatívne školy

#greenfluencer #energia #sutaz
unikátny projekt
neSPPíme, bzučíme

podporuje vzdelávanie
a ekologické včelárenie
výstava SMART ENERGIA
a jej interaktívne exponáty

O vzdelávacom programe

Vzdelávací program Ekofond SPP pre budúcnosť zastrešuje všetky vzdelávacie aktivity realizované neziskovou organizáciou Ekofond SPP.

dozvedieť sa viac

Aktivity v oblasti vzdelávania

Vzdelávacie aktivity realizované a organizované v súlade s účelom neziskovej organizácie, zamerané na energiu (nielen ako fyzikálnu veličinu), energetickú efektívnosť, ochranu životného prostredia a udržateľnosť.

dozvedieť sa viac

Knižnica

V knižnici sa nachádzajú najrôznejšie druhy edukačných informácií a materiálov. Je to priestor, kde môžete nájsť napríklad textové dokumenty, prezentácie, zvukové záznamy, videá, obrázky, fotografie a pod.

dozvedieť sa viac

Ekofond SPP

Je nezisková organizácia, ktorá v súlade s jej účelom poskytuje formy podpory prostredníctvom vlastných projektov, programov a grantov alebo partnerských projektov. Od svojho vzniku finančne podporila množstvo projektov efektívneho využívania energií, ochrany životného prostredia a aktivít spojených s osvetou v týchto oblastiach.

dozvedieť sa viac